W zwizku z przystpieniem Gminy Osie do realizacji w 2013 r. ?Programu Wykrywania Zakae WZW B i C w Wojewdztwie Kujawsko-Pomorskim? UG Osie informuj, e w dniu 6 sierpnia 2013 r., odbd si w Samodzielnym Publicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Osiu badania krwi na obecno przeciwcia anty ? HCV i w kierunku HBsAg. Osoby ? mieszkacy gminy Osie, ktre chc skorzysta z powyszych bada U w a g a! warunek ? co najmniej dwukrotnie hospitalizowane, proszone s o zarejestrowanie si w okienku Rejestracji w SP ZOZ Gminna Przychodnia w Osiu. Ilo wykonywanych bada jest limitowana. Osoby w dniu bada proszone s o zabranie dowodu osobistego, dugopisu i okularw /jeeli to konieczne/ w celu wypenienia stosownej ankiety.


alt


alt


altReklama
Reklama
Reklama
Reklama