Na Przebrodzie nad Strug Sobisk, w dniu 2 czerwca 2013 roku, z okazji Midzynarodowego Dnia Dziecka spotkao si ponad 50 dzieci z soectwa Miedzno. Dzieciom towarzyszyli rodzice i inni czonkowie rodzin. Gwar, miech i wrzawa rozlegay si na lenej polanie do pnych godzin wieczornych.

Dzieciom towarzyszyli, ale te pilnowali porzdku, straacy z Ochotniczej Stray Poarnej w Miedznie. Komendant gminny OSP - Mirosaw Nagrski opowiada o trudach pracy straakw, ale take o sukcesach miejscowych ochotnikw. Po opowieciach M. Nagrskiego rozpoczy si zawody sportowe: przeciganie liny dla wszystkich chtnych, konkursy zrcznociowe i umysowe, a cao zamkny zawody na ciece zdrowia. W kocu przyszed czas na kiebaski z ogniska i paczki ze sodyczami. Nad prawidowym przebiegiem uroczystoci czuwaa Ewa Czerwiska - sotys wsi Miedzno. Organizatorami imprezy byli: Rada Soecka w Miedznie i OSP Miedzno. Tak dua impreza nie moga si odby bez udziau licznych sponsorw: Wjta Gminy Osie, Zakadu Masarskiego Rycki- Wilkowski z Miedzna, sklepu Marioli i Marka Domisch, sklepu Katarzyny i Dawida Tylus z Miedzna oraz Piekarni Strzeszewski- Komorowski z Lipinek. Tym razem w rol fotografa wcielia si Jadwiga Konopacka i to jej zdjcia moecie zobaczyc poniej.

Tekst: Ewa Czerwiska, fot. Jadwiga Konopacka

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama