W dniu 7 marca 2013 r. nauczyciele i uczniowie ze Szkoy Podstawowej we Wierzchach i z Zespou Szk w Osiu byli wiadkami odsonicia tablicy pamitkowej powiconej zmaremu rok temu nauczycielowi Markowi Chmarze. Inicjatorem wmurowania tablicy by Henryk Poroyski - opiekun Koa "Caritas" dziaajcego przy Parafii pw. Podwyszenia Krzya witego w Osiu. Uroczystego powicenia tablicy dokona ksidz Konrad Baumgart - proboszcz oskiej parafii. Oprcz uczniw i nauczycieli w uroczystoci udzia wzia rodzina Marka oraz ks. Leszek Grzela z parafii w Zdrojach, Micha Grabski - Wjt Gminy Osie, Aleksandra Kater i Gabriela Chabowska - dyrektorzy szko w Osiu i Wierzchach, Witold Guber - Prezes Wdeckiego WOPR oraz harcerze i czonkowie Caritas w Osiu.

Tekst i fot: Marek J. Lejk

alt


alt


alt


alt


alt


alt

alt
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama