Ku pamięci Marka Chmary

W dniu 7 marca 2013 r. nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wierzchach i z Zespołu Szkół w Osiu byli świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu rok temu nauczycielowi Markowi Chmarze. Inicjatorem wmurowania tablicy był Henryk Porożyński - opiekun Koła "Caritas" działającego przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Konrad Baumgart - proboszcz oskiej parafii. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystości udział wzięła rodzina Marka oraz ks. Leszek Grzela z parafii w Zdrojach, Michał Grabski - Wójt Gminy Osie, Aleksandra Kater i Gabriela Chabowska - dyrektorzy szkoł w Osiu i Wierzchach, Witold Guber - Prezes Wdeckiego WOPR oraz harcerze i członkowie Caritas w Osiu.

Tekst i fot: Marek J. Lejk

alt


alt


alt


alt


alt


alt

alt