przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”.
Do pobrania:
Treść ogłoszenia - pobierz >>>
SIWZ - pobierz >>>
Projekt umowy - pobierz >>>
Formularz ofertowy - pobierz >>>
Kosztorys ofertowy II etap - pobierz >>>
Kosztorys ofertowy III etap - pobierz >>>
Harmonogram finansowo - rzeczowy - pobierz >>>
Załącznik 4a - pobierz >>>
Załącznik 4b - pobierz >>>
Załącznik 4c - pobierz >>>
Załącznik 4d - pobierz >>>
Załącznik 4e - pobierz >>>
Załącznik 4f - pobierz >>>

Projekt techniczny:
Opis techniczny - pobierz >>>
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - pobierz >>>
Rys 1 >>>     Rys 2 >>>     Rys 3 >>>     Rys 4 >>>     Rys 5 >>>     Rys 6 >>>     Rys 7 >>>     Rys 8 >>>     Rys 9 >>>     Rys 10 >>>
Rys 11 >>>     Rys 12 >>>     Rys 13 >>>     Rys 14 >>>     Rys 15 >>>     Rys 16 >>>     Rys 17 >>>     Rys 18 >>>     Rys 19 >>>     Rys 20 >>>
Rys 21 >>>     Rys 22 >>>     Rys 23 >>>     Rys 24 >>>     Rys 25 >>>     Rys 26 >>>     Rys 27 >>>     Rys 28 >>>     Rys 29 >>>     Rys 30 >>>
Rys 30a >>>     Rys 31 >>>     Rys 32 >>>     Rys 33 >>>     Rys 34 >>>     Rys 35 >>>     Rys 36 >>>     Rys 37 >>>     Rys 38 >>>     Rys 39 >>>
Rys 40 >>>     Rys 41 >>>     Rys 42 >>>     Rys 43 >>>     Rys 44 >>>     Rys 45 >>>     Rys 46 >>>     Rys 47 >>>     Rys 48 >>>     Rys 49 >>>
Rys 50 >>>     Rys 51 >>>     Rys 52 >>>     Rys 53 >>>     Rys 54 >>>     Rys 55 >>>     Rys 56 >>>     Rys 57 >>>     Rys 58 >>>     Rys 59 >>>
Rys 60 >>>     Rys 61 >>>     Rys 62 >>>     Rys 63 >>>     Rys 64 >>>     Rys 66 >>>                       
Uwaga! brak Rys 65 nie jest błędem.

Publikowane: 2009-04-28