przetarg nieograniczony pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej

Wjt Gminy Osie ogasza przetarg nieograniczony pn. ?Budowa kanalizacji sanitarnej cinieniowo ? grawitacyjnej dla miejscowoci Wakowiska, Brzeziny, Osie ? II i III etap?.
Do pobrania:
Tre ogoszenia - pobierz >>>
SIWZ - pobierz >>>
Projekt umowy - pobierz >>>
Formularz ofertowy - pobierz >>>
Kosztorys ofertowy II etap - pobierz >>>
Kosztorys ofertowy III etap - pobierz >>>
Harmonogram finansowo - rzeczowy - pobierz >>>
Zacznik 4a - pobierz >>>
Zacznik 4b - pobierz >>>
Zacznik 4c - pobierz >>>
Zacznik 4d - pobierz >>>
Zacznik 4e - pobierz >>>
Zacznik 4f - pobierz >>>

Projekt techniczny:
Opis techniczny - pobierz >>>
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robt budowlanych - pobierz >>>
Rys 1 >>> Rys 2 >>> Rys 3 >>> Rys 4 >>> Rys 5 >>> Rys 6 >>> Rys 7 >>> Rys 8 >>> Rys 9 >>> Rys 10 >>>
Rys 11 >>> Rys 12 >>> Rys 13 >>> Rys 14 >>> Rys 15 >>> Rys 16 >>> Rys 17 >>> Rys 18 >>> Rys 19 >>> Rys 20 >>>
Rys 21 >>> Rys 22 >>> Rys 23 >>> Rys 24 >>> Rys 25 >>> Rys 26 >>> Rys 27 >>> Rys 28 >>> Rys 29 >>> Rys 30 >>>
Rys 30a >>> Rys 31 >>> Rys 32 >>> Rys 33 >>> Rys 34 >>> Rys 35 >>> Rys 36 >>> Rys 37 >>> Rys 38 >>> Rys 39 >>>
Rys 40 >>> Rys 41 >>> Rys 42 >>> Rys 43 >>> Rys 44 >>> Rys 45 >>> Rys 46 >>> Rys 47 >>> Rys 48 >>> Rys 49 >>>
Rys 50 >>> Rys 51 >>> Rys 52 >>> Rys 53 >>> Rys 54 >>> Rys 55 >>> Rys 56 >>> Rys 57 >>> Rys 58 >>> Rys 59 >>>
Rys 60 >>> Rys 61 >>> Rys 62 >>> Rys 63 >>> Rys 64 >>> Rys 66 >>>
Uwaga! brak Rys 65 nie jest bdem.

Publikowane: 2009-04-28

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama