Monika Betyna - fot. Marek LejkW minionym tygodniu na kpielisku w Tleniu Wdeckie Wodne Pogotowie Ratunkowe przeprowadzio kolejne kursy specjalistyczne. Kilkanacie osb, ktre w ubiegym roku zdobyy uprawnienia modszych ratownikw wodnych, w sobot, 10 lipca zdawao egzamin na ratownika wodnego.

Pynicie na czas na krtkich i duszych dystansach, holowanie czowieka rnymi metodami i udzielenie pierwszej pomocy - to tylko niektre elementy, jakich musieli si nauczy ratownicy na kilkudniowym kursie. Bezchmurne niebo i czterdziestostopniowy ar rozgrzanego soca sprawiay, e wszyscy chtnie spdzali czas w wodzie. Sobotni egzamin zaliczyo 14 ratownikw wodnych i jeden modszy ratownik, a dokadniej ratowniczka.

Tym samym kpielisko w Tleniu, przy czynnym udziale czonkw Wdeckiego WOPR - dzierawcy kpieliska, stao si najbezpieczniejszym kpieliskiem w regionie. Wystarczy si rozejrze, by zobaczy charakterystyczne postacie w pomaraczowych koszulkach: na podestach pomostu, na brzegu, na stanowisku z kulami wodnymi i wrd plaowiczw. Nam udao si trafi na moment, w ktrym na pomocie znaleli si organizatorzy i uczestnicy kursu. Po krtkim przeliczeniu, moemy powiedzie, e wwczas, na trzy kpice si osoby, przypada jeden ratownik. W obliczu tego, co dzieje si na play i kpielisku w Tleniu, informacje prasowe i telewizyjne o kpieliiskach pozostawionych samym sobie, bez ratownikw, o trudnociach w ich pozyskaniu i organizacji bezpiecznego pobytu nad wod  budz nasze zdziwienie. Moe dlatego, e w Gminie Osie znalaza si grupa zapalecw, ktra sprawia, e bezpieczne kpielisko stao si dla nas norm, a nie wydarzeniem sezonu. 


fot. Marek J. Lejk


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama