Gmina OsieWjt Gminy Osie informuje, e osoby niepenosprawne w Urzdzie Gminy Osie obsugiwane s przez pracownika Sekretariatu Urzdu Gminy Osie (parter pokj nr 10, tel. 52 33 29 540, 52 33 29 591). Pracownik sekretariatu pomoe osobom niepenosprawnym w uzyskaniu niezbdnych informacji z zakresu dziaalnoci Urzdu i przywoaniu pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do zaatwienia sprawy. Wejcie do budynku Urzdu Gminy Osie dla osb niepenosprawnych znajduje si od strony Przedszkola Publicznego w Osiu. Parking dla niepenosprawnych (1 stanowisko) znajduje si na parkingu oglnym.

W celu uatwienia zaatwiania s praw w Urzdzie Gminy Osie osobom majcym trwae lub okresowe trudnoci w komunikowaniu si i realizujc rwnoczenie ustaw o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wjt Gminy Osie informuje, i istnieje moliwo zaatwiania spraw z pomoc tumacza jzyka migowego.

Aby skorzysta z pomocy tumacza jzyka migowego naley:


- zgosi zamiar skorzystania z usug tumacza jzyka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzdzie ( z wyczeniem sytuacji nagych).

- wskaza metod komunikowania si oraz rodzaj lub tematyk zaatwianej sprawy.

Zgoszenia naley dokona w jednej z poniszych form:

1. Wypeni wniosek o pomoc tumacza jzyka migowego i:

a) dostarczy go osobicie lub drog pocztow do siedziby Urzdu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie


b) przesa go faxem na nr tel. 52 33 29 591;

c) przesa go e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Zgosi telefonicznie (za porednictwem osoby trzeciej, posiadajcej sprawno komunikowania si) na nr: 52 33 29 540, 52 33 29592 lub 52 33 29 740;

3. Za porednictwem innej upowanionej osoby fizycznej.


Pomoc tumacza jzyka migowego przy zaatwianiu spraw w Urzdzie jest bezpatna dla osb uprawnionych, bdcych osobami niepenosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pn. zm.).Reklama
Reklama
Reklama
Reklama