Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

poniedziałek, 20 stycznia 2014 14:51

Wójt Gminy Osie informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego pt. „Wypoczynek dzieci i młodzieży, turystyka i krajoznawstwo" :


Więcej: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

 

"Moja posesja w okresie Świąt Bożego Narodzenia"

poniedziałek, 20 stycznia 2014 13:11

Dnia 27.12.2013 roku Komisja w składzie: Janina Warzyńska - sołtys, Anna Górecka, Hanna Rink oraz Henryk Waśkowski - członkowie rady sołeckiej, dokonała przeglądu posesji pod kątem ich świątecznego wystroju. Wyróżnione zostały 44 posesje ocenione w skali od 1 do 3. Wreczenie nagród dla wszystkich wyróżnionych nastąpi tradycyjnie w "tłusty czwartek", tj. 27.02.2014 r. na spotkaniu przy kawie i pączkach. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć naszych "przystrojonych" posesji :

Więcej: "Moja posesja w okresie Świąt Bożego Narodzenia"

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

poniedziałek, 20 stycznia 2014 12:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla m. Radańska i Osie.

Więcej: Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

 

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

piątek, 17 stycznia 2014 10:31

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r.

Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

 

1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

piątek, 17 stycznia 2014 10:04

1 PROCENT Bractwo Czarnej Wody od 30 kwietnia 2009 posiada status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2003 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnicy liniowej stawki podatku w wysokości 19% od dochodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą prze-kazać do 1% podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji. W latach 2010-2013 prawie całość uzyskanej kwoty (razem około 6000 zł) przeznaczyliśmy na działalność Klubu Imprez na Orientację “Azymut” Osie – czyli na zajęcia turystyczno – sportowe dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Również w 2014 roku pozyskaną z 1% kwotę planujemy przeznaczyć na ten cel.

Jeżeli finansowe wsparcie naszych działań uzna Pani/Pan za uzasadnione, trzeba w deklaracji podatkowej (rubryka H. „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisać numer KRS 0000003678 oraz wysokość przekazywanej kwoty.

Więcej: 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego

 

Przetarg na na sprzedaż lokali mieszkalnych

czwartek, 16 stycznia 2014 13:30

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w miejscowościach: Osie, Brzeziny i Miedzno, stanowiących własność Gminy Osie.

Więcej: Przetarg na na sprzedaż lokali mieszkalnych

 

Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

piątek, 10 stycznia 2014 12:21

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami dla m. Radańska i Osie.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji we wsi Radańska

 

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

piątek, 03 stycznia 2014 09:20

Wójt Gminy Osie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2014 r. :


Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2014 roku

 

Zaproszenie na pokaz sztucznych ogni

poniedziałek, 30 grudnia 2013 14:24

Wszystkich, którzy spędzają Noc Sylwestrową w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu. Niechaj o północy wśród blasku barwnych świateł nie zabraknie Was, Waszej radości i Waszych życzeń !!!

Jednocześnie wszystkim  mieszkańcom naszej gminy, a także Waszym bliskim i znajomym w nadchodzącym NOWYM 2014 ROKU życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń – tych marzeń, które tkwią w myślach i wypowiedzianych tylko w zaciszu rodziny i przyjaciół oraz tych marzeń, o których już głośno, a które wkrótce pojawią się na ustach wszystkich mieszkańców.

Niechaj Nasze pragnienia i marzenia w Nowym 2014 Roku staną się rzeczywistością, bowiem od ich spełnienia zależy przyszłość Nasza, Naszych Rodzin oraz naszej „małej Ojczyzny”.

 

Podświetlenie kościoła w Osiu

wtorek, 24 grudnia 2013 06:18

Kośćiół Osie - fot. Marek J. LejkKiedy zapada zmrok, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu zmienia się nie do poznania. Zmiany te wywołują liczne światła chodnikowe i reflektory umieszczone wokół kościoła. Cienie rzucane przez elementy architektury i pobliskie drzewa stwarzają magiczny nastrój. Warto, chociaż na chwilę przystanąć i wprowadzić się w nastrój zadumy. Zwłaszcza, że już za kilkanaście godzin Święta Bożego Narodzenia. Podświetlenie kościoła wykonane zostało z inicjatywy proboszcza ks. Konrada Baumgarta. Na projekt podświetlenia parafia otrzymała pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie instalacji oświetleniowej sfinansowali Państwo Mirosława i Mirosław Gzella z Osia.

Więcej: Podświetlenie kościoła w Osiu

 

Nowe samochody dla policji

poniedziałek, 23 grudnia 2013 09:37

Policja w OsiuW ubiegły wtorek do policjantów z Osia oraz Pruszcza (powiat świecki) trafiły dwa nowoczesne radiowozy. Uroczystość przekazania pojazdów odbyła się na parkingu przy Urzędzie Gminy w Osiu. Kluczyki do pojazdów służbowych Komendantowi Powiatowemu Policji w Świeciu mł. insp. Dariuszowi Knoff wręczyli Starosta Powiatu Świeckiego Pani Marzena Kempińska, Wójt Gminy Pruszcz Pan Franciszek Koszowski oraz Wójt Gminy Osie Pan Michał Grabski. Poświęcenia radiowozów wraz z życzeniami bezpiecznej jazdy dokonał ks. proboszcz Konrad Baumgart z oskiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Z rąk komendanta Starosta Marzena Kempińska odebrała też podziękowania i wiązankę kwiatów. W uroczystości wziął udział Przewodniczący Rady Gminy Osie Roman Waśkowski  oraz przedstawiciele  Wojewódzkiej i Powiatowej  Komendy Policji.

Więcej: Nowe samochody dla policji

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

środa, 18 grudnia 2013 14:20

Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie według niżej zamieszczonego harmonogramu:

Więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2014!

 

Nowe terminy płatności!!!

czwartek, 19 grudnia 2013 14:04

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Osie Nr XXIV/182/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Osie, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwartalnie bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał do dnia 10 kwietnia danego roku;
2) za II kwartał do dnia 10 lipca danego roku;
3) za III kwartał do dnia 10 października danego roku;
4) za IV kwartał do dnia do 31 grudnia danego roku.
Opłatę należy uiszczać przelewem na indywidualny numer konta rozliczeniowego.

GZK w Osiu - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

wtorek, 17 grudnia 2013 14:10

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu informuje o udzieleniu w dniu 17.12.2013 r. zamówienia publicznego pn. Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony.

Więcej: GZK w Osiu - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Zagubiony bernardyn powrócił do domu

wtorek, 17 grudnia 2013 10:51

Bernardyn z OsiaInformujemy, że w dniu wczorajszym zagubiony bernardyn, o którym pisaliśmy 13 grudnia br. powrócił do domu. Dzięki informacjom zawartym na stronie internetowej i jednym z portali społecznościowych właściciele psa skontaktowali się z Urzędem Gminy Osie i godzinę później odebrali psa ze schroniska dla zwierząt bezdomnych w Grudziądzu. Z odnalezienia cieszyli się zarówno właściciele, jak i pies. W imieniu właścicieli (mieszkańców Gródka, gm. Drzycim) dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się w akcję odnalezienia właściciela psa. Kolejny raz się okazało, że informacje rozpowszechnione w internecie oraz aktywność internautów przyczyniły się do szczęśliwego zakończenia. Do dnia dzisiejszego akcja opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Osie kosztowała 46 tys. zł. Koszty te zwiazane są z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymaniem w schronisku.

Więcej: Zagubiony bernardyn powrócił do domu

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

poniedziałek, 16 grudnia 2013 14:57

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

Więcej: Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

 

UWAGA PILNE!!!!

czwartek, 12 grudnia 2013 13:19

Osie, dnia 12.12.2013 r.


O G Ł O S Z E N I E

W związku z zakończeniem działalności

NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego w Osiu Pani lek. Med. Ewy Czerskiej

z dniem

31 grudnia 2013 r.

Wójt Gminy Osie informuje pacjentów wyżej wymienionego lekarza  o konieczności wyboru nowego podmiotu medycznego (lekarza, pielęgniarki  i położnej POZ).

W celu uniknięcia problemów z dostępem do bezpłatnych świadczeń medycznych  konieczne jest p i l n e złożenie deklaracji o wyborze lekarza pierwszego kontaktu.

Na terenie gminy Osie opiekę medyczną sprawuje SP ZOZ Gminna Przychodnia w Osiu, ul. Dworcowa 7, tel. 52 33 29 517 w której można takie deklaracje składać.Pruskie - Świąteczne warsztaty w świetlicy

czwartek, 12 grudnia 2013 08:10

W ramach " Radosnych sobót" w świetlicy w Pruskich odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jak każdego roku w grudniu, były to warsztaty artystyczne z robienia ozdób świątecznych. W tym roku młodzież wykonała dekoracyjne, świąteczne wieńce . Do ich ozdobienia służyły zebrane wcześniej szyszki, kasztany i orzechy oraz korale, wstążki i świąteczne bombki. Po zaprojektowaniu i przygotowaniu potrzebnych elementów, wszystko zostało potem przymocowane przy użyciu pistoletów z gorącym klejem. Przy wspólnym stole pracowała zgodnie cała grupa, zarówno maluchy jak i starszaki. Wykonane ozdoby będą stanowić świąteczną dekorację domów.

Więcej: Pruskie - Świąteczne warsztaty w świetlicy

 

Strona 19 z 49

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»