Czy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów?

poniedziałek, 25 marca 2013 13:57

Gmina OsieUmowy zawarte przez właścicieli nieruchomości nie wygasną automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., a więc trzeba je wypowiedzieć (co może uczynić tylko strona umowy – właściciel lub firma wywozowa). Ustawa o porządku i czystości w gminach nie reguluje kwestii rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci, ani sposobu wypowiedzenia umowy, uznając ją za problem cywilnoprawny, zgodnie z kodeksem cywilnym. Nie ma więc podstaw do przyjęcia poglądu, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej same wygasną. Również gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, gdyż nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie właściciel nieruchomości, który jest stroną umowy.

Więcej: Czy wypowiedzieć umowę na odbiór odpadów?

 

XXIII Bory Tucholskie w oczach dziecka

poniedziałek, 25 marca 2013 10:25

22 marca na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbył się Finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bory Tucholskie w oczach dziecka”. Na konkurs wpłynęło ponad 750 prac z 48 placówek, z których Komisja Konkursowa w składzie: Bożena Kołacz, Magdalena Skrzyńska, Monika Wiśniewska, Marek Lejk, wybrała najlepsze 81 prac w poszczególnych kategoriach wiekowych i technicznych. Nowością w tym roku okazały się również nagrody organizatora, które otrzymała dziesiątka uczestników konkursu.

Więcej: XXIII Bory Tucholskie w oczach dziecka

 

XX Sesja Rady Gminy Osie

poniedziałek, 25 marca 2013 09:38

20 marca na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbyła się XX Sesja Rady Gminy Osie. Oscy Radni podejmowali szereg istotnych uchwał, dotyczących między innymi: zmian w budżecie na 2013 rok, zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Osie, aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osie na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku oraz, co najważniejsze, uchwalona została zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Osie.

Więcej: XX Sesja Rady Gminy Osie

 

Informacja o utrudnieniach na drodze Tleń - Trzebciny

czwartek, 21 marca 2013 08:01

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z informacją firmy SKANSKA S.A. o utrudnieniach w ruchu, na czas przebudowy drogi powiatowej nr 1015C w dniach od 02.04.2013 do 30.06.2013, na odcinku Trzebciny – Tleń

Więcej: Informacja o utrudnieniach na drodze Tleń - Trzebciny

 

Ogólnoeuropejska akcja "Tydzień z Internetem"

środa, 20 marca 2013 14:34

W dniach od 18 do 24 marca tego roku odbywają się na terenie całej Europy spotkania ukazujące możliwości jakie niesie ze sobą Internet. Do tej akcji już po raz drugi przyłączyła się nasza Gminna Biblioteka w Osiu. Seniorzy spotkali się przy kawie i pysznym cieście na internetowym "Koncercie życzeń". Uczestnicy spotkania odnajdywali na YouTube ulubione przeboje i bawili się wspólnym śpiewem. Mamy cichą nadzieję, że udało się chociaż trochę przybliżyć seniorom Internet i "zaprzyjaźnić" się z nim.

Więcej: Ogólnoeuropejska akcja "Tydzień z Internetem"

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

wtorek, 19 marca 2013 09:10

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu o naborze na wolne stanowisko pracy:

Więcej: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

Dzień kobiet w Miedznie

czwartek, 14 marca 2013 08:44

W dniu 8 marca 2013 r. na spotkaniu w świetlicy wiejskiej w Miedznie dominowały kobiety. Okazja była podwójna: obchody Dnia Kobiet oraz podsumowanie konkursu na najpiękniej przystrojony dom w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Wśród składających oraz wręczających kwiaty i nagrody rzeczowe byli Michał Grabski – Wójt Gminy Osie, Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie, Felicja Han – przewodnicząca Komisji konkursowej, Józef Weisbrołt – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedznie i członkowie Rady Sołeckiej w Miedznie: Mieczysław Adrich i Kazimierz Stosik.

Więcej: Dzień kobiet w Miedznie

 

Ku pamięci Marka Chmary

piątek, 08 marca 2013 11:48

W dniu 7 marca 2013 r. nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej we Wierzchach i z Zespołu Szkół w Osiu byli świadkami odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu rok temu nauczycielowi Markowi Chmarze. Inicjatorem wmurowania tablicy był Henryk Porożyński - opiekun Koła "Caritas" działającego przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Uroczystego poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Konrad Baumgart - proboszcz oskiej parafii. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystości udział wzięła rodzina Marka oraz ks. Leszek Grzela z parafii w Zdrojach, Michał Grabski - Wójt Gminy Osie, Aleksandra Kater i Gabriela Chabowska - dyrektorzy szkoł w Osiu i Wierzchach, Witold Guber - Prezes Wdeckiego WOPR oraz harcerze i członkowie Caritas w Osiu.

Więcej: Ku pamięci Marka Chmary

 

Zebranie wiejskie w Starej Rzece

środa, 27 lutego 2013 10:57

Stara RzekaZebranie sołeckie w Starej Rzece (dn. 20.02.2013 r.) zgromadziło 14 mieszkańców tej miejscowości. Sołtys wsi Zbigniew Kwaśnik krótko podsumował wydarzenia minionego roku, a o zrealizowanych w roku 2012 oraz o planowanych na rok 2013 inwestycjach gminnych  informował Michał Grabski – Wójt Gminy Osie. On też przedstawił postęp przygotowania samorządu i władz gminy Osie do wprowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odpowiadał na pytania mieszkańców. W zebraniu uczestniczył radny powiatowy Andrzej Kowalski.

Więcej: Zebranie wiejskie w Starej Rzece

 

Przypomnienie!!!

wtorek, 26 lutego 2013 13:09

UWAGA!!!!

Wójt Gminy Osie zgodnie z § 2 pkt 4 Uchwały Nr XVIII/120/12 Rady Gminy Osie z dnia 11.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, przypomina, że na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który upływa z dniem 28 lutego 2013 roku.

 

Walentynkowy wieczór z operetką

wtorek, 19 lutego 2013 09:29

Czternastego lutego, poźnym popołudniem na sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbyło się niecodzienne spotkanie - walentynkowy wieczór z opreretką. Miośnicy muzyki poważnej i zakochani, przy blasku świec wysłuchali wspaniałego występu Anny Niemiec- Mościckiej, Michała Rajewskiego oraz Alicji Kosznik. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć walentynkowego wieczoru autorstwa  Rudolfa Stýbara :

Więcej: Walentynkowy wieczór z operetką

 

Przetarg na przebudowę drogi w Jaszczu

czwartek, 14 lutego 2013 14:20

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszcz”

Więcej: Przetarg na przebudowę drogi w Jaszczu

 

Ustawa śmieciowa 2013 - Co mnie czeka jako mieszkańca?

czwartek, 14 lutego 2013 06:40

W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego mieszkańca?

Więcej: Ustawa śmieciowa 2013 - Co mnie czeka jako mieszkańca?

Ustawa śmieciowa 2013 - Wzór deklaracji

czwartek, 14 lutego 2013 07:03

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dnia 28 lutego 2013r. złożyć deklarację, w której wskażą ilość mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz sposób gromadzenia odpadów – selektywny lub nieselektywny. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację składa spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota mieszkaniowa. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty (całość pomnożona 3 razy ze względu na kwartalną płatność). Dla tych, którzy zdecydują się segregować swoje śmieci, wysokość opłaty będzie wynosiła 10 zł na miesiąc za każdą zamieszkującą na danej nieruchomości osobę, a w przypadku zadeklarowania oddawania odpadów zmieszanych 16 zł na miesiąc za każdą zamieszkującą na danej nieruchomości osobę. Więcej informacji można uzyskać u Pani Natalii Siekierkowskiej w Urzędzie Gminy Osie pokój nr 14, w godz. 7.15 do 15.15 lub telefonicznie pod nr tel. 52 33-29-540.

Druki deklaracji znajdują się u sołtysa danej wsi lub w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 14

Druk deklaracji w formie elektronicznej znajduje się TUTAJ >>>

 

Młodzi, zdolni utalentowani Osiacy!

piątek, 08 lutego 2013 11:51

Z dumą prezentujemy kolejne dzieło Studia BM Sebastiana Kwidzińskiego, które zrealizowało teledysk do piosenki Ani Dąbrowskiej "Jeszcze ten jeden raz". Realizacja: Marcin Roszczyniała, Sebastian Kwidziński, Bożena Kwidzińska, Kinga Depka, Tomasz Żurawski, Dawid Wojcieszak, Łukasz Owczarzak, Dariusz Lewandowski.
Jak widać, ciężka praca, pasja i zaagnażowanie sprawiają, że marzenia się spełniają!

Bardzo serdecznie gratlujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej: Młodzi, zdolni utalentowani Osiacy!

Najpiękniejsze światełka

piątek, 08 lutego 2013 11:11

Każdego roku w "Tłusty Czwartek" na sali widowiskowej GOK-u odbywa się podsumowanie konkursu na najpiękniejsze światełka na posesjach w okresie Bożonarodzeniowym sołectwa Osie. Wczoraj, przy pączku i kawie, odbyło się wręczenie nagród laureatom w 4 kategoriach. Komisja konkursowa w składzie: Janina Warzyńska, Henryk Waśkowski, Hanna Rink, Katarzyna Górecka i Marek Walkusz zdecydowali, które domy w tym roku były najpiękniej ustrojone, w wyniku czego nagrodzono 32 osoby. Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za to, że sprawiają, iż nasza "mała ojczyzna" jest jescze piękniejsza !

Więcej: Najpiękniejsze światełka

 

Gminie Osie przyznano godło Euro Renoma

czwartek, 07 lutego 2013 15:50

Gmina OsieWszystkich mieszkańców naszej gminy informujemy, że w dniu 4 lutego 2013 r. Gmina Osie otrzymała godło Euro Renoma wraz z wpisem do Europejskiego Rejestru Renomowanych. Jednocześnie otrzymaliśmy certyfikat o numerze ANC 13078. Posiadacze godła Euro Renoma mogą posługiwać się Certyfikatem Europejskiego Rejestru Renomowanych, czyli najbardziej aktualną informacją o rzetelności, solidności i wiarygodności firmy, urzędu czy instytucji.

Więcej: Gminie Osie przyznano godło Euro Renoma

Bal karnawałowy w Szkole Filialnej w Łążku

czwartek, 07 lutego 2013 12:16

5 lutego w godzinach popołudniowych szkolna sala zapełniła się księżniczkami, biedronkami, pszczółkami, klaunami... Przy dźwiękach skocznej muzyki wspaniale bawiło się ponad 70 osó: dzieci, rodzice i dziadkowie. Bal odbył się dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Osie, OSP w Łążku i Koła Gospodyń, które przygotowały także pyszne wypieki. Szczególne podziękowania należą się również nauczycielkom ze Szkoły Filialnej w Łążku, które wspaniale zorganizowały całą zabawę.

Więcej: Bal karnawałowy w Szkole Filialnej w Łążku

 

Strona 19 z 40

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»