Zimowe utrzymanie dróg powiatowych

czwartek, 15 grudnia 2016 12:10

W sezonie 2016/2017 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu ustanowił koordynatora zimowego utrzymania dróg. Koordynator jest osobą upoważnioną do pełnienia dyżurów i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników. W zależności od warunków pogodowych oraz bieżącego zapotrzebowania koordynator decyduje o ilości i miejscu użycia sprzętu do zimowego utrzymania dróg.Telefon kontaktowy: tel. 570-507-263. Na drogach gminnych uwagi dotyczące odśnieżania i zwalczania gołoledzi proszę zgłaszać pod numer telefonu: l52 33-29-540 lub 530-702-640. 

Na ulicy Gwarnej w Osiu

wtorek, 13 grudnia 2016 14:55

Osie, ulica GwarnaUlica Gwarna w Osiu wbrew nazwie jest spokojną uliczką o niewielkim ruchu. Główny odcinek ulicy został kilka lat temu wyłożony kostką betonową, a w ubiegłym tygodniu boczna odnoga ulicy Gwarnej, która podczas deszczów lub wiosennych roztopów sprawiała mieszkańcom wiele kłopotów została wyremontowana. Najpierw miejscowa firma brukarska Adama Zielińskiego wykonała odwodnienie i podbudowę, a następnie ułożyła kostkę betonową. Te prace pozwalają uniknąć przejścia lub przejazdu samochodem przez potężną kałużę, jaka zbierała się w tym miejscu po każdym deszczu. No i też nie bez znaczenia jest fakt, że kolejny kawałek Osia nabrał estetycznego wyglądu. Inwestycję zrealizowano ze środków Gminy Osie. Równolegle rozpoczęły się też prace przy budowie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do warsztatów nadleśnictwa przy ulicy Mickiewicza w Osiu. Tu inwestorem jest Nadleśnictwo Osie.

Więcej: Na ulicy Gwarnej w Osiu

 

Na dworcu PKP w Tleniu

wtorek, 13 grudnia 2016 14:46

PKP TleńNa dawnym dworcu PKP w Tleniu, obecnie przystanku PKP w ostatnim czasie zaszło wiele zmian. W Tleniu, podczas oględzin dworca w maju br. o losach tego miejsca dyskutowali Michał Grabski – Wójt Gminy Osie i Roman Waśkowski – Przewodniczący Rady Gminy Osie. Sam budynek PKP został sprzedany w prywatnemu inwestorowi, a część gruntów z zapleczem gospodarczym przekazana została Gminie Osie. Jednocześnie, na zlecenie Gminy Osie trwa przygotowanie dokumentacji i przyłącza energetycznego umożliwiającego oświetlenie terenu przy budynku gospodarczym i mieszkalnym. Dwa tygodnie temu, przy peronie, dla podróżnych ustawiona została wiata chroniąca przed deszczem i wiatrem. Dużo wcześniej, bo w ubiegłym roku, staraniem sołtysa - Jolanty Czubak i rady sołeckiej Tlenia uporządkowana została część zadrzewionego terenu należącego dzisiaj do Gminy Osie. Prace te zresztą prowadzone były tez w bieżącym roku. Wczesną jesienią, na zlecenie PKP wyremontowane zostało przejście dla pieszych na końcu ul. Topolowej, dzięki czemu poprawiona została nie tylko estetyka otoczenia, ale zdecydowanie zwiększono bezpieczeństwo ludzi przechodzących przez tory.

Więcej: Na dworcu PKP w Tleniu

 

Akcja „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” w Osiu

czwartek, 08 grudnia 2016 14:17

Twoje światła w Osiu10 grudnia rusza kampania "Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo", której jest zwrócenie uwagi kierujących na stan i jakość oświetlenia w pojazdach. W dniach 10 i 17 grudnia na wybranych stacjach diagnostycznych, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić i ustawić światła w swoich pojazdach. W akcji biorą udział obie nasze stacje diagnostyczne: Stacja Kontroli Pojazdów RSP Osie oraz GWIŹDZIEL - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów nr CSW/015 w Osiu.

Więcej: Akcja „Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo” w Osiu

 

Kajakarnia w Żurze

czwartek, 08 grudnia 2016 11:27

Kajakarnia ŻurZ każdym rokiem wieś Żur powraca do czasów turystycznej świetności z okresu lat 30 – tych ubiegłego wieku, tj. od chwili wybudowania elektrowni wodnej w Żurze i intensywnego rozwoju turystyki na terenie gminy Osie w wyniku powstania Żurskiego Zbiornika Zaporowego. Wówczas z inicjatywy prof. Alfonsa Hoffmanna - ówczesnego dyrektora Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gródek” SA przy Elektrowni Wodnej Żur utworzono w 1931 r. Klub Kajakowy „Wda”, a u stóp zapory wodnej w Żurze wybudowana została przystań wraz z obszernym hangarem, zwanym dzisiaj kajakarnią. Hangar przetrzymał wszystkie zawieruchy dziejowe i do dzisiaj służy sympatykom sportów wodnych. Drewniany obiekt, naruszony zębem czasu, wymaga jednak starannego remontu. Toteż w minionym tygodniu zakończone zostały prace przy zabezpieczeniu dachu budynku. Za kwotę 16 tys. złotych wymieniono ponad 40 m2 desek oraz położono nowe poszycie dachowe na powierzchni ok. 200m2. Budynek otrzymał też nowe orynnowanie odprowadzające wodę z dachu. Cały remont został sfinansowany ze środków własnych Gminy Osie.

Więcej: Kajakarnia w Żurze

 

Robót kanalizacyjnych i wodociągowych część dalsza

czwartek, 08 grudnia 2016 08:29

W bieżącym roku zakończone zostały prace dokumentacyjno-techniczne nad dwoma projektami: Budową sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Starego Tartaku i Budową sieci kanalizacji w obrębie ulic Starogardzkiej i wybudowanie pod Nowe. W obu przypadkach sieci uzupełnione będą o przepompownie ścieków. W październiku otrzymaliśmy ostatnie pozwolenie na budowę. Obecnie czekamy na ogłoszenie konkursów umożliwiających realizację tych inwestycji z wykorzystaniem dofinansowania unijnego. Natomiast na bieżąco realizowane są budowy niewielkich odcinków sieci wodnej i kanalizacyjnej, głównie do istniejących obiektów mieszkalnych lub w trakcie budowy.

Więcej: Robót kanalizacyjnych i wodociągowych część dalsza

 

"Podatek VAT w praktyce" - szkolenie

środa, 07 grudnia 2016 08:26

alt

Osie , 07 .12.2016 rok

ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

Tematyka szkolenia:

„Podatek VAT w praktyce”

Wykładowca : Aleksandra Erdmańska - K-P ODR Minikowo

Organizator : Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo

 

Przebudowa i rozbudowa szkoły w Osiu

poniedziałek, 05 grudnia 2016 12:06

Zespół Szkół w OsiuTegoroczna największa inwestycja realizowana przez Gminę Osie związana była z przebudową i rozbudową Zespołu Szkół w Osiu. - To trudna inwestycja z uwagi na lokalizację i przeznaczenie obiektu, a także krótki czas na wykonanie zadania – podsumował całość robót Michał Grabski Wójt Gminy Osie. Roboty rozbiórkowe zostały rozpoczęte przed wakacjami, jednak największe wyzwania budowlane wykonane zostały w okresie letnim. Wykonawcą zostało Konsorcjum: Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński z siedzibą Skurgwy i TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński z Grudziądza.

Więcej: Przebudowa i rozbudowa szkoły w Osiu

 

Pilna wiadomość dla rolników

wtorek, 29 listopada 2016 13:24

OsieRolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego. Wsparcie takie zostało uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016 r. rozp. RM zmieniającego rozp. z dnia 27.01.2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.). Wnioski o takie wsparcie można składać w biurach powiatowych ARiMR w terminie do 5 grudnia 2016 r. Więcej informacji i wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej ARiMR >>>

 

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

wtorek, 29 listopada 2016 12:04

OsieW 2013 roku Gmina Osie rozpoczęła program dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Do dzisiaj z tego programu skorzystało 70 właścicieli nieruchomości, m.in. ze Starej Rzeki, Oskiego Pieca, Nowego Jaszcza, Radańskiej, Miedzna, Brzezin, Wierzchów oraz wybudowań pod Osiem. Wszyscy wnioskodawcy otrzymali dotację w maksymalnej wysokości tj. 3 tys. zł.

Więcej: Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Kolejny witacz na granicy gminy

wtorek, 29 listopada 2016 09:20

OsieKolejny witacz pojawił się przy drodze - tym razem na granicy gminy i jednocześnie Powiatu Świeckiego z Powiatem Tucholskim i Gminą Cekcyn. Wysoki, na ponad 4 m pylon został zamontowany przy przebudowanej w 2015 roku drodze Tleń-Wierzchy - Zdroje. Barwny pylon nawiązujący do poprzednich projektów został wkomponowany w otaczającą drogę zieleń brzóz i sosen. Z jednej strony wita przyjezdnych, a dla osób opuszczających teren gminy wysyła zaproszenie do ponownych odwiedzin. Przypomnijmy, że takie same witacze stoją przy przebudowanych w ostatnich latach drogach: Tleń - Łążek (w kierunku Śliwic) i drodze Tleń - Trzebciny (w kierunku Tucholi). Władze gminy i powiatu są przekonane, że nowo wyremontowane drogi rozciągające się za witaczami przyciągną uwagę niejednego kierowcy wjeżdżającego na teren gminy Osie. Wszystkie witacze sfinansowane zostały ze środków finansowych Powiatu Świeckiego i Gminy Osie.

Więcej: Kolejny witacz na granicy gminy

 

Szkolenie "Restrukturyzacja małych gospodarstw –zasady udzielania pomocy"

poniedziałek, 28 listopada 2016 14:55

Osie 28 .11.2016 rok

alt

ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 01 grudnia 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

Tematyka szkolenia:

„Restrukturyzacja małych gospodarstw –zasady udzielania pomocy.”

Wykładowca : Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo

Organizator : Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo

 

Droga z Łążka do Szarłaty

poniedziałek, 28 listopada 2016 12:26

Szarłata

W bieżącym roku na terenie naszej gminy realizowano szereg mniejszych i większych inwestycji drogowych. Spośród licznych remontów i modernizacji należy wyróżnić przebudowę ul. Dolnej - drogi gminnej z Łążka do Szarłaty. Dotychczas gruntowa droga, prowadząca początkowo w terenie zabudowanym, a dalej wzdłuż pól i lasów, sprawiała wiele kłopotów z normalnym przejazdem. Zwłaszcza w okresach jesiennych deszczy i wiosennych roztopów. Droga ta została zmodernizowana na odcinku 1,36 km, łącząc Łążek z bitumiczną drogą leśną w Szarłacie. Jak to zwykle bywa budowa ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, turystów i włodarzy naszej gminy.

Więcej: Droga z Łążka do Szarłaty

Promocja książek Wdeckiego Parku Krajobrazowego

piątek, 25 listopada 2016 09:00

Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego dnia 2 grudnia 2016 r. o godz. 17:00 zaprasza do Gminnego Ośrodka Kultury w Osia na promocję książek - „Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego” oraz „Elektrownie wodne w Gródku i Żurze – cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego”. W programie m.in. spotkanie z autorami książek Danutą Szumińską, Zbigniewem Czerebiejem i Mariuszem Chudeckim, prezentacje, pokazy zdjęć i archiwalnych dokumentów, przedstawienie planów wydawniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

Poniżej kilka słów od wydawcy...


Więcej: Promocja książek Wdeckiego Parku Krajobrazowego

 

Brzeziny - remonty w szkole

czwartek, 24 listopada 2016 12:46

Szkoła Podstawowa w BrzezinachJesień tego roku obfitowała w remonty realizowane w Szkole Podstawowej w Brzezinach. Bieżące remonty i roboty konserwacyjne wykonano w okresie wakacji, natomiast w październiku i początku listopada zakończono prace związane z uszczelnieniem dachu i wymianą ogrzewania. Stary piec zastąpiony został w pełni zautomatyzowanym piecem na ekogroszek i biopaliwo, a dzięki tym inwestycjom temperatura we wszystkich pomieszczeniach szkoły została wyrównana. Nad organizacją prac oraz ich prawidłową realizacją czuwał Bogusław Wiśniewski – dyrektor brzezińskiej szkoły. Inwestycje były też na bieżąco kontrolowane przez Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie i Romana Waśkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy Osie. Nasi włodarze przeglądali nie tylko pomieszczenia kotłowni, ale również prace na dachu szkoły.

Więcej: Brzeziny - remonty w szkole

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

środa, 23 listopada 2016 12:38

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

 

Gmina Osie - 47 miejsce w Polsce

wtorek, 22 listopada 2016 15:12

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Serwisu Samorządowego PAP opublikowano wyniki rankingu Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców, bo w tym rankingu nasza gmina pośród gmin wiejskich znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie, piątym miejscu w województwie i czterdziestym siódmym miejscu w kraju. W rankingu wzięły udział 1563 gminy. Michał Grabski-Wójt Gminy Osie krótko podsumowuje ranking i bardzo dobre miejsce Gminy Osie. - Zdajemy sobie sprawę, że obecna lokata to wynik wielu lat pracy nas wszystkich, w tym poszczególnych mieszkańców i przedsiębiorców. Z zadowoleniem przyjmuję informację o kolejnym zestawieniu, w którym zajmujemy tak wysoką lokatę w skali kraju.

Istnieje wciąż przekonanie, że jeśli mamy zidentyfikowany endogeniczny czynnik, np. turystykę, albo egzogeniczny, czyli położenie przy centrum, to już wszystko idzie samo. Otóż tak nie jest. Potrzebne jest dobre rządzenie i sformułowanie długoterminowych celów strategicznych – mówi prof. dr hab. Eugeniusz Sobczak – twórca rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, który ma na celu monitorowanie zróżnicowanego rozwoju społeczno-ekonomicznego wszystkich gmin i regionów oraz promocję na bazie opracowanych wzorców-dobrych praktyk.

Więcej o rankingu przeczytaj na stronie Serwisu Samorządowego PAP >>>       Zestawienie gmin wiejsckich >>>


Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

piątek, 18 listopada 2016 13:00

OsieTegoroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. Zaraz po Mszy Świętej z koncertem i partiotycznymi utworami wystąpił Chór „Chorus Osensis” z Osia prowadzony przez Jakuba Warzyńskiego. Kolejnym akcentem uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez władze gminy, delegacje zakładów pracy i organizacji pozarządowych. Akademia z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości miała już miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu, a przemówienie Romana Waśkowskiego – Przewodniczącego Rady Gminy Osie nawiązywało do bohaterskich czynów naszych przodków, chwil związanych z odzyskaniem niepodległości i dzisiejszych patriotycznych postaw naszych mieszkańców, budujących naszą "Małą Ojczyznę" - jedno z ogniw Ojczyzny Polski .

Więcej: Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

 

Strona 2 z 64

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»