Wykaz kąpielisk

wtorek, 16 lutego 2016 14:58

Ogłoszenie w sprawie przedstawienia do publicznej wiadomości projektu uchwały zawierającej wykaz kąpielisk w Gminie Osie na rok 2016.

Więcej: Wykaz kąpielisk

 

Ferie zimowe w Miedznie

wtorek, 16 lutego 2016 11:32

W czasie tegorocznych zimowych ferii, dzieci i młodzież szkolna Miedzna mogła uczestniczyć w ciekawych zajęciach przygotowanych dla nich przez Panią Sołtys i Radę Sołecką. Najpierw, 20 stycznia b.r. zorganizowany został wyjazd na lodowisko do Grudziądza. Kilka dni później kulig do Orlego Dworu. Na miejscu wszyscy uczestnicy z wielką ochotą piekli kiełbaski przy ognisku przygotowanym przez leśniczego Karola Bociana. Pogoda była piękna, a wrażenia z kuligu niezapomniane. Na zakończenie ferii odbył się Bal Przebierańców, w którym uczestniczyło 40 dzieci i liczne grono rodziców. Jak co roku, nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz ciekawych konkursów. Każde dziecko otrzymało upominki za uczestnictwo w balu. Tego samego dnia, wieczorem, swój bal mieli też dorośli. Wieczorek taneczny przy dj-u wspominany jest do dzisiaj.

Więcej: Ferie zimowe w Miedznie

 

Spotkanie w "Tłusty Czwartek"

poniedziałek, 15 lutego 2016 11:12

Każdego roku w "Tłusty Czwartek" na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbywa się podsumowanie konkursu na najpiękniejsze światełka na posesjach w okresie Bożonarodzeniowym sołectwa Osie. Sekretarz Gminy - Beata Jagła, podczas miłego spotkania przy kawie i pączku, wręczyła nagrody laureatom konkursu. Komisja konkursowa w składzie: Hanna Rink, Katarzyna Górecka i Justyna Wąsikowska w okresie między świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem dokonała objazdu w celu oceny wystroju posesji i zdecydowała, że nagrodzi 38 właścicieli nieruchomości, którym przyznano nagrody w trzech kategioriach - w postaci bonów towarowych do realizacji w jednym z lokalnych sklepów. Wszystkim nagrodzonym bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.


Więcej: Spotkanie w "Tłusty Czwartek"

 

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamównienia

poniedziałek, 15 lutego 2016 10:13

Wójt Gminy Osie informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Więcej: Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamównienia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

poniedziałek, 15 lutego 2016 10:10

Wójt Gminy Osie informuje o zmianie ogłoszenia o przetargu na „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Więcej: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata

piątek, 12 lutego 2016 16:08

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata

 

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu

piątek, 12 lutego 2016 16:02

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu” .

Więcej: Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

wtorek, 09 lutego 2016 10:13

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2016 roku :

Więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

piątek, 05 lutego 2016 14:38

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Więcej: Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

piątek, 05 lutego 2016 11:21

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Więcej: Ogłoszenie o przetargu na "Przebudowę i rozbudowę budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

 

Zielony Targ Tleń

czwartek, 04 lutego 2016 14:47

Zielony Targ TleńTurystyczna stolica Borów Tucholskich każdego roku zaskakuje nowościami. Przypomnijmy, że ubiegłym sezonie Tleń obfitował w twarde inwestycje jakimi były: „Przystanek Tleń”, Dom Seniora „Tucholanka” i Evita Hotel & Spa. Jeszcze nigdy w historii Tlenia i Borów Tucholskich nie było tyle potężnych przedsięwzięć turystycznych w jednym roku. W bieżącym roku, z inicjatywy Anny Semrau – właścicielka pensjonatu „Przystanek Tleń” i przy poparciu pozostałych podmiotów branży turystycznej w Tleniu, GOK Osie oraz władz samorządowych, od maja wystartuje nowe przedsięwzięcie pn. ZIELONY TARG TLEŃ. Idea targu zlokalizowanego w centrum Tlenia (na skwerze prof. Hoffmanna) i czynnego w każdą niedzielę od godz. 10.00 do 14.00 oparta jest na prezentacji i sprzedaży turystom zdrowej żywności, rękodzieła i produktów regionalnych.

Więcej: Zielony Targ Tleń

 

Oskie ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

środa, 03 lutego 2016 15:57

29 stycznia br. zakończyły się ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury w Osiu przygotował na ten okres bogatą ofertę zajęć dla wszystkich chętnych dzieci. W pierwszym tygodniu odbywały się warsztaty z technik ręcznych – malowanie na cukrze, formowanie z masy solnej, zajęcia z kolażu, malowanie farbami, kredkami i wykałaczką, dzieci tworzyły własnoręcznie materiałowe stworki, bransoletki i wisiorki. Efekty całotygodniowych zajęć ręcznych można było zobaczyć na wystawie. W drugim tygodniu dzieci wyjechały do kina i nowo otwartego basenu w Świeciu, zwiedziły tez wystawę edukacyjno – przyrodniczą w Polednie. W trakcie tego tygodnia odbywały się również zajęcia plastyczne, kluby wesołego rondelka i gier planszowych.

Więcej: Oskie ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury

 

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

środa, 03 lutego 2016 15:22

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2016 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

Więcej: Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

środa, 03 lutego 2016 08:59

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2016 r.


Więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

Zwrot podatku akcyzowego

wtorek, 02 lutego 2016 14:13

Urząd Gminy Osie uprzejmie informuje, iż producenci rolni mogą składać wnioski do Wójta Gminy Osie (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie gminy Osie) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości kwoty zwrotu określonej na 2016 r. tj. 86,00 zł / ha (1,00 zł / 1l, nie więcej niż 86 l / 1 ha). Terminy składania wniosków: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r., oraz od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Więcej: Zwrot podatku akcyzowego

Zaproszenie na szkolenie

wtorek, 02 lutego 2016 09:08

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 04 lutego 2016 r. o godzinie 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Tematyka szkolenia: „Ochrona zbóż i roślin bobowatych (strączkowych) przed agrofagami".


Więcej: Zaproszenie na szkolenie

 

Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

wtorek, 26 stycznia 2016 13:55

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony pn. „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.


Więcej: Ogłoszenie o przetargu na „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

Pruskie - ferie w świetlicy

wtorek, 26 stycznia 2016 10:26

Pierwszy tydzień tegorocznych zimowych ferii dzieci i młodzież szkolna ze wsi Pruskie mogli spędzić wspólnie w świetlicy, uczestnicząc w wesołych i ciekawych zajęciach. Tradycyjnie już, każdy z sześciu dni miał inną tematykę. Pierwszy dzień, przy pięknej słonecznej pogodzie, dzieciaki spędziły na zimowej wycieczce do leśniczówki Smolarnia, gdzie na grupę czekali leśniczy Edwin Bracka i Michał Chmara. Było ognisko, pieczenie kiełbasek i ciepła herbata. Po drodze prowadzący grupę, miłośnik i znawca lasów Bogdan Kołodziejski, pokazywał i uczył rozpoznawać tropy zwierząt. Dzień drugi to warsztaty kulinarne. Pod okiem znawczyni sztuki kulinarnej, Marzeny Szkodzińskiej, grupa przygotowała przeróżne, kanapkowe pasty, a po zakończeniu miała miejsce prawdziwa uczta. Kolejne dni to świetlicowe zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, projekcja filmu. Zajęcia były zróżnicowane wiekowo. Dla najmłodszych był kwadrans czytania, a później robienie ilustracji do wysłuchanego opowiadania. Dla starszaków była nauka gry w sportowego brydża i kurs tańca towarzyskiego. W trakcie zajęć uczestnicy własnoręcznie przygotowali laurki i upominki dla swoich babć i dziadków, a na wspólnym spotkaniu deklamowali okolicznościowe wierszyki.

Więcej: Pruskie - ferie w świetlicy

 

Strona 11 z 64

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»