Pruskie - warsztaty w świetlicy

środa, 11 stycznia 2017 15:20

Każdego roku w grudniu, dzieci i młodzież z Pruskich, a także chętni dorośli, wykonują własnoręcznie ozdoby świąteczne, przeróżnymi technikami. Na tegorocznych warsztatach można było poznać pracę z kolorową pianką artystyczną. W tym roku instruktorką zajęć była pani Ala Tkaczyk, absolwentka studiów kulturoznawstwa i animacji kultury, która na zasadzie wolontariatu przygotowała i uczyła uczestników ciekawego rękodzielnictwa, metody, która może być także dobrym pomysłem na domowe plastyczne zabawy w zimowe wieczory. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie.
Więcej: Pruskie - warsztaty w świetlicy

 

Noworoczne spotkanie w Osiu

środa, 11 stycznia 2017 16:01

OsieTradycyjnie, w święto Trzech Króli w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu organizowane jest noworoczne spotkanie władz samorządowych Gminy Osie z przedstawicielami instytucji, środowisk kulturalnych, społecznych i przedsiębiorców. Tradycyjnie też uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą w kościele parafialnym w Osiu, odprawioną przez ks. Konrada Baumgarta – proboszcza oskiej parafii. W Gminnym Ośrodku Kultury zebranych gości przywitał Roman Waśkowski – przewodniczący Rady Gminy wraz z Michałem Grabskim - Wójtem Gminy Osie.

Więcej: Noworoczne spotkanie w Osiu

 

Informacja dla hodowców drobiu

środa, 11 stycznia 2017 11:57

OsieGłówny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

Więcej: Informacja dla hodowców drobiu

 

Silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne.

środa, 11 stycznia 2017 11:10

Urząd Gminy Osie prosi o zapoznanie się z treścią ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez - IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni dla województwa kujawsko - pomorskiego.


Więcej: Silny wiatr, zawieje i zamiecie śnieżne.

 

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

środa, 11 stycznia 2017 10:06

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Więcej: Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2017 r.

 

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

środa, 11 stycznia 2017 08:30

Osie - Azbest 2017W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu naboru wniosków o dotacje na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, Wójt Gminy Osie wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest do dnia 20 lutego 2017 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej: Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

 

Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2017 roku.

poniedziałek, 09 stycznia 2017 11:28

Wójt Gminy Osie ogłasza konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.


Więcej: Konkurs ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w 2017 roku.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 09 stycznia 2017 11:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa drogi gminnej Osie – Starnie (Etap I)”

Więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Mikołaj w Pruskich

czwartek, 05 stycznia 2017 13:18

altHo... Ho... Ho...
Naszą gminę, a konkretnie dzieci z sołectwa Pruskie odwiedził Święty Mikołaj. Razem ze swoją pomocnicą Śnieżynką rozdał upominki wszystkim grzecznym dzieciom... niektórym trochę pogroził laską. Nie obyło się też bez problemów, gdyż tej zimy z powodu braku śniegu Mikołaj nie mógł skorzystać z pomocy swych reniferów.

Więcej: Mikołaj w Pruskich

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

czwartek, 05 stycznia 2017 09:18

Gmina OsieWójt Gminy Osie informuje, że osoby niepełnosprawne w Urzędzie Gminy Osie obsługiwane są przez pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy Osie (parter pokój nr 10, tel. 52 33 29 540, 52 33 29 591). Pracownik sekretariatu pomoże osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu niezbędnych informacji z zakresu działalności Urzędu i przywołaniu pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do załatwienia sprawy. Wejście do budynku Urzędu Gminy Osie dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Przedszkola Publicznego w Osiu. Parking dla niepełnosprawnych (1 stanowisko) znajduje się na parkingu ogólnym.

W celu ułatwienia załatwiania s praw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Osie informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:


- zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).

- wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1. Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego i:

a) dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie


b) przesłać go faxem na nr tel. 52 33 29 591;

c) przesłać go e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Zgłosić telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, posiadającej sprawność komunikowania się) na nr: 52 33 29 540, 52 33 29592 lub 52 33 29 740;

3. Za pośrednictwem innej upoważnionej osoby fizycznej.


Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

Przypomnienie o naborze wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

wtorek, 03 stycznia 2017 13:02

Osie Azbest 2017Wójt Gminy Osie przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie w 2017 r. w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach „Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie”. Wnioski wraz załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r. Dodatkowe informacje na temat zadania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Osie, pok. 13 lub pod numerem telefonu 52 3329540.

Więcej: Przypomnienie o naborze wniosków o dofinansowanie azbestu w 2017 r.

 

Informacja dla rolników o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017r.

wtorek, 03 stycznia 2017 11:01

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017r.

Do 31 stycznia 2017 r. rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej są zobowiązani złożyć w Kasie oświadczenie o rodzaju i rozmiarze tej działalności oraz przewidywanym dochodzie, do celów wymiaru składki zdrowotnej na 2017 r.

Więcej: Informacja dla rolników o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w 2017r.

 

Zaproszenie na pokaz sztucznych ogni

czwartek, 29 grudnia 2016 12:02

OsieWszystkich mieszkańców Osia i ich gości, którzy spędzają Noc Sylwestrową 2016 r. w Osiu i jego okolicach zapraszamy na pokaz sztucznych ogni na Rynku w Osiu.

Niechaj o północy wśród blasku barwnych świateł nie zabraknie Was, Waszej radości i Waszych życzeń !!!

Jednocześnie wszystkim  mieszkańcom naszej gminy, a także Waszym bliskim i znajomym w nadchodzącym NOWYM 2017 ROKU życzymy zdrowia, szczęścia i radości. Życzymy także spełnienia wszystkich marzeń, sukcesów zawodowych i osobistych oraz zadowolenia w każdym dniu Nowego Roku. Niechaj Nowy 2017 Rok będzie po stokroć lepszy od mijającego. Niech zapewni zdrowie, radość i pełne konto w banku.

Niechaj Wasze sukcesy, pragnienia i marzenia w Nowym 2017 Roku staną się rzeczywistością, bowiem od tych sukcesów zależy przyszłość mieszkańców naszej Gminy - mieszkańców naszej „małej Ojczyzny”.


Promocja książek WPK

czwartek, 29 grudnia 2016 11:01

Wdecki Park KrajobrazowyW grudniu 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła się promocja − wydanych przez WPK − książek Danuty Szumińskiej i Zbigniewa Czerebieja "Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego" oraz Mariusza Chudeckiego "Elektrownie wodne w Gródku i Żurze − cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Organizatorem spotkania promocyjnego był dyrektor WPK.

Więcej: Promocja książek WPK

 

Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe

czwartek, 29 grudnia 2016 10:42

Ministerstwo RolnictwaRolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą od 27 grudnia 2016 roku do 25 stycznia 2017 roku składać w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa. Jest to pomoc na operacje typu "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", która dostępna jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wnioski o takie wsparcie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.

Więcej: Pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe

Wigilia 2016

czwartek, 29 grudnia 2016 09:00

Zgodnie z tradycją Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczyli księża z parafii Osie – ks. Konrad Baumgart, ks. Franciszek Pielecki, ks. Stefan Kukliński oraz organista Adam Szczepański. Obecni byli również Wójt Gminy Osie Michał Grabski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Waśkowskim oraz Skarbnikiem Gminy Andrzejem Sitkiewiczem. W wigilijny nastrój zebranych gości wprowadziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach z opiekunem Adamem Manikowskim oraz dziewczęta z Młodzieżowego Studia Piosenki wraz z opiekunem Andrzejem Żółkosiem.

Więcej: Wigilia 2016

 

Remonty na oczyszczalni i hydroforniach

środa, 28 grudnia 2016 13:03

OsieNasza gmina dysponuje rozbudowaną siecią wodociągową o długości 96 km oraz siecią kanalizacyjną o długości 81 km. Woda do  mieszkań dostarczana jest z trzech ujęć i stacji uzdatniania tj. w Osiu, Tleniu i Jaszczu. Natomiast ścieki nawet z najdalszych wsi, za pośrednictwem 35 przepompowni sieciowych i 4 przepompowni przydomowych przetłaczane są do oczyszczalni ścieków w Osiu. Obecnie do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1312 punktów, natomiast woda dostarczana jest 2238 odbiorcom. Urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne wraz ze stacjami uzdatniania wody i oczyszczalnią ścieków pracują w systemie pełnego monitoringu, pozwalającego na bieżącą kontrolę pracy pomp i jakości ścieków lub też kontrolę poziomu wody w studniach, ciśnienia i ilości wody dostarczanej do sieci. To tylko niektóre z parametrów pozwalających na sprawne zarządzanie siecią. Wszystkie te elementy wymagają ciągłego dozoru i bieżącej eksploatacji, leżącej w gestii Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu. Jakość wody jest na bieżąco kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świeciu oraz GZK w Osiu.

Więcej: Remonty na oczyszczalni i hydroforniach

Życzenia Świąteczne

czwartek, 22 grudnia 2016 15:00

Wszystkim mieszkańcom Gminy Osie, jej świątecznym gościom i wszystkim przyjaciołom życzymy zdrowych, pogodnych i radosnych chwil spędzonych w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Niechaj czar i magia Świąt Bożego Narodzenia przyniesie radość, zgodę i codzienny uśmiech, a miłość, nadzieja i dobro niech towarzyszą Wam każdego dnia nadchodzącego Nowego 2017 Roku.

Niech tradycyjna polska Wigilia rozbrzmiewa czarem kolęd, smakiem świątecznych potraw i życzeń składanych najbliższym. Jednocześnie spełnienia najskrytszych marzeń przy wigilijnym stole i każdym dniu Nowego 2017 Roku życzą:

Przewodniczący Rady Gminy Osie - Roman Waśkowski wraz z radnymi Rady Gminy Osie

Wójt Gminy Osie - Michał Grabski z pracownikami Urzędu Gminy Osie


 

Strona 11 z 73

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»