Zebranie wiejskie w Pruskich

piątek, 10 lutego 2017 10:42

PruskieZebranie sołeckie w Pruskich było ostatnim z tegorocznych zimowych zebrań wiejskich. W dniu 1 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Pruskich Piotr Pilarski - sołtys wsi Pruskie przywitał mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości. Spotkanie rozpoczęło się przeglądem inwestycji i wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie naszej gminy w mionionym roku. Multimedialna prezentacja była na bieżąco komentowana przez Michała Grabskiego - Wójta Gminy Osie, który na podsumowanie poinformował o rozpoczętych już w tym roku lub planowanych zamierzeniach i działaniach inwestycyjnych w poszczególnych wsiach Gminy Osie. W trakcie dyskusji jedna z mieszkanek wnioskowała o przebudowę drogi gruntowej biegnącej z centrum wsi w kierunku strugi Zdrojanki. Wójt Gminy poinformował też mieszkańców sołectwa o planach termomodernizacji Świetlicy wiejskiej w Pruskich oraz zaapelował o aktywne włączenie się w prace związane z przygotowaniem Programu rewitalizacji dla Gminy Osie, a obecny na spotkaniu Andrzej Kowalski - radny Rady Powiatu Świeckiego zaprosił mieszkańców do uczestnictwa w tworzonym przy GOK Osie Uniwerytecie Trzeciego Wieku.

Więcej: Zebranie wiejskie w Pruskich

 

Informacja z otwarcia ofert-"Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny"

środa, 08 lutego 2017 12:10

Wójt Gminy Osie podaje informację z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny", realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert-"Przebudowa drogi gminnej Nr 030102C Miedzno-Brzeziny"

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

środa, 08 lutego 2017 09:26

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2017 r.

Więcej: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Brzezinach

wtorek, 07 lutego 2017 11:13

Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a dzień Dziadka 22 stycznia. Święto pojawiło się w naszych kalendarzach już w latach 60-tych ubiegłego wieku i na stałe weszło w nasze kalendarze. Babcia i Dziadek to ważne osoby w życiu nie tylko dziecka, ale każdego z nas i zasługują na uwagę nie tylko 21 i 22 stycznia, ale każdego dnia. Dlatego w dniu 29 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Brzezinach odbyło się spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka. Spotkanie zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką. Seniorów i mieszkańców powitała Pani Mariola Antoszewska – sołtys Brzezin. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście – przewodniczący Rady Gminy Osie – Pan Roman Waśkowski, Radny Pan Robert Bocian oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach – Pan Bogusław Wiśniewski.

Więcej: Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Brzezinach

 

Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin

poniedziałek, 06 lutego 2017 07:02

OpakowaniePolskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR) skupiające producentów i importerów środków ochrony roślin jest właścicielem i koordynatorem Systemu Zbiórki Opakowań PSOR, w ramach którego zbierane są puste opakowania po środkach ochrony roślin oraz innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Zebrane dotychczas w ramach Systemu opakowania, były przede wszystkim poddawane procesowi odzysku energetycznego w spalarniach i współspalarniach. Energia uzyskana z opakowań wykorzystywana jest do różnych procesów technologicznych, redukując dzięki temu zużycie węgla, ropy czy gazu. Służy ona również jako źródło ciepła dla biur i osiedli mieszkalnych.

Więcej: Zwrot opakowań po środkach ochrony roślin

 

Lech Feliks Różyński

piątek, 03 lutego 2017 11:53Lech Różyński

Pogrążeni w głębokim smutku zawiadamiamy, że w dniu 1 lutego 2017 r. po długiej chorobie zmarł Lech Feliks Różyński - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Osie, nasz radny, kolega i przyjaciel.

Uroczystość pogrzebowa śp. Lecha Różyńskiego rozpocznie się Mszą Świętą w dniu 4 lutego 2017 r. (sobota) o godz. 10.00 w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia składają:
Wójt Gminy Osie wraz z pracownikami Urzędu Gminy
oraz radni Rady Gminy Osie. 

Apel do hodowców drobiu

piątek, 03 lutego 2017 11:52

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8.


Więcej: Apel do hodowców drobiu

 

Relacje z balu kostiumowego dla dzieci w Tleniu

piątek, 03 lutego 2017 11:21

W dniu 31 stycznia 2017r. w świetlicy wiejskiej w Tleniu odbył się bal kostiumowy dla dzieci z Tlenia, które biorą udział w zajęciach na świetlicy. Organizatorami balu była Pani Anna Kuzimska opiekunka świetlicy oraz Panie Joanna Piotrowska i Joanna Januszewska.

Więcej: Relacje z balu kostiumowego dla dzieci w Tleniu

 

Kulig w Miedznie

piątek, 03 lutego 2017 09:24

Dnia 8 stycznia bieżącego roku, w pięknej zimowej scenerii odbył się kulig zorganizowany przez sołtysa Miedzna, panią Ewę Czerwińską. Uczestnicy kuligu leśnymi traktami udali się do leśniczówki Orli Dwór, gdzie dzięki życzliwości leśniczego pana Karola Bociana, czekało na nich przygotowane wielkie ognisko i kiełbaski.

Więcej: Kulig w Miedznie

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

czwartek, 02 lutego 2017 16:22

Odpady komunalneWójt Gminy Osie przypomina, że w roku 2017 odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się według  poniżej zamieszczonych harmonogramów:

Terminarz odbioru odpadów zmieszanych w roku 2017 >>>>>>

Terminarz odbioru odpadów segregowanych w roku 2017 >>>>>>>

 

Zmiana godzin urzędowania Rzecznika Praw Konsumenta

czwartek, 02 lutego 2017 16:05

PRPKStarostwo Powiatowe w Świeciu informuje, że od dnia 7 lutego 2017 roku zmianie ulegają godziny urzędowania Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Od tego dnia Powiatowy Rzecznik przyjmować będzie klientów we wtorki w godzinach od 8:00 do 14:00.

Więcej: Zmiana godzin urzędowania Rzecznika Praw Konsumenta

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiu

czwartek, 02 lutego 2017 14:24

Porady prawnePrzypominamy, że w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Świeckiego w Osiu funkcjonuje Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W punkcie istnieje możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Pomoc świadczona jest w każdy czwartek tygodnia w godz. od.8.00 do 12.00 w budynku Urzędu Gminy Osie (pokój nr 11).

Więcej: Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiu

 

Wniosek o dostęp do informacji publicznej

czwartek, 02 lutego 2017 13:31

Wniosek z zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacjinym na mocy art. 6 ust. 1 pkt. lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej:

Więcej: Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Konkurs- Świąteczna dekoracja posesji w Miedznie

czwartek, 02 lutego 2017 09:01

Dnia 04.01.2017 r. w sołectwie Miedzno rada sołecka wraz z sołtysem Miedzna Panią Ewą Czerwińską przeprowadzili przegląd wystrojów świątecznych. Rozstrzygnięcie konkursu Bożonarodzeniowego odbędzie sie dnia 10.03.2017 r. Poniżej kilka posesji biorących udział w konkursie.


Więcej: Konkurs- Świąteczna dekoracja posesji w Miedznie

 

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

środa, 01 lutego 2017 15:34

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

Więcej: Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami

Rewitalizacja - zaproszenie na spotkanie

środa, 01 lutego 2017 06:12

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

piątek, 27 stycznia 2017 13:46

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Atrakcje turystyczne i historyczne gminy Osie

piątek, 27 stycznia 2017 11:21

PiKAż 110 minut poświęciło w styczniu bieżącego roku Radio Pomorza i Kujaw atrakcjom turystycznym i historycznym gminy Osie oraz Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kolejnych dwu wydaniach cyklicznego, cotygodniowego Magazynu Turystycznego "Na szlaku", redagowanego przez Tomasza Kaźmierskiego. Ten niezwykle popularny wśród miłośników turystyki program emitowany jest w niedziele od godziny 12.05 do 13.00. Od kilku lat prezentuje najbardziej atrakcyjne turystycznie miejsca Kujaw i Pomorza. Zarówno te popularne, jak i mniej znane.

Więcej: Atrakcje turystyczne i historyczne gminy Osie

 

Strona 11 z 75

«PoczątekPoprzednia11121314151617181920NastępnaOstatnie»