Komunikat wojewody do właścicieli obiektów budowlanych

środa, 16 listopada 2016 09:22

OsieW związku z ryzykiem wystąpienia w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof budowlanych spowodowanych nadmiernym obciążeniem połaci dachowej śniegiem oraz niewłaściwą eksploatacją instalacji gazowej, przewodów dyniowych i wentylacyjnych poniżej zamieszczamy komunikat Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowany do właścicieli i zarzadców obiektów budowlanych.

Więcej: Komunikat wojewody do właścicieli obiektów budowlanych

 

Sezon grzewczy-zagrożenia i zapobieganie

wtorek, 15 listopada 2016 15:58

OSP OsieW związku z trwającym okresem grzewczym zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ulotką Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu oraz obejrzenia krótkiego filmu dotyczącego zagrożeń związanych z niewłaściwie funkcjonującą instalacją grzewczą. Poruszane tematy odnoszą się do podstawowych zagadnień w zakresie nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych i spalaniem nieodpowiednich materiałów w piecach. Materiały przedstawiają też sposoby postepowania w zakresie właściwej eksplantacji urządzeń i instalacji grzewczych znajdujących się w budynku.

Ulotka PSP w Świeciu >>>

Film instruktażowy >>>


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

poniedziałek, 14 listopada 2016 12:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”


Więcej: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:48

Azbest 2017W bieżącym roku na terenie Gminy Osie realizowaliśmy program pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Osie w 2016 r.”.  W wyniku zrealizowanych prac utylizacji uległo ponad 67 ton płyt azbestowych, z czego 45,5 ton wyrobów w zakresie transportu i utylizacji, a 22,3 tony łącznie z demontażem. Z tej formy dofinansowania skorzystały 34 osoby fizyczne i podmioty gospodarcze z naszej gminy. Zadanie w kwocie 23 tys. złotych sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Jednocześnie informujemy, że projekt planowany jest do dalszej realizacji w roku 2017. Wnioski wraz niezbędnymi załącznikami należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13 lub na stronie internetowej www.osie.pl z zakładce AZBEST 2017 w terminie do 16.01.2017 r.

Więcej: Wnioski na utylizację azbestu w 2017 r.

 

Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:45

OsieNa prośbę Adama Sekścińskiego - Prezesa KRUS-u informujemy, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy), a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy. Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

Więcej: Informacja o ubezpieczeniach dzieci rolników

 

Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

poniedziałek, 14 listopada 2016 11:38

OsieKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zostało uruchomione automatyczne oprogramowanie umożliwiające pobieranie z ZUS elektronicznych zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, wystawionych przez lekarza, lekarza dentystę, felczera i starszego felczera, uprawnionego przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (e-ZLA) jest wnioskiem o zasiłek chorobowy.

Więcej: Informacja o elektronicznych zaświadczeniach lekarskich dla rolników

 

Zaproszenie na Święto Niepodległości

wtorek, 08 listopada 2016 15:42

OsieW każdym kraju Święto Niepodległości jest traktowane z powagą i szacunkiem należnym mieszkańcom i ich przodkom. Z taką też powagą i szacunkiem planuje się przebieg tegorocznych obchodów listopadowego święta w Osiu. Całość rozpocznie się o godz. 10.00 Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele Parafialnym w Osiu. O godzinie 10.50 odbędzie się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru "Chorus Osensis", a o 11.10 władze gminy, delegacje zakładów pracy i organizacji pozarządowych złożą wiązanki kwiatów w miejscu pamięci narodowej przy Kościele Parafialnym w Osiu. Następnie o godz. 11.15, już w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu rozpocznie się akademia z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości. Podczas uroczystości wręczone zostaną odznaczenia resortowe i gminne, a część artystyczną wykona młodzież z Zespołu Szkół w Osiu.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystości.

 

Bezpłatne szkolenie "Ekonomia Społeczna"

piątek, 04 listopada 2016 09:12

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego w Świeciu wraz z „OWES TŁOK” prowadzonym przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące szeroko rozumianej Ekonomii Społecznej.

Więcej: Bezpłatne szkolenie "Ekonomia Społeczna"

 

Informacia z otwarcia ofert-"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych..."

poniedziałek, 31 października 2016 09:13

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych :

Więcej: Informacia z otwarcia ofert-"Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych..."

 

Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina

czwartek, 27 października 2016 11:41

Druga Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystajac z opieki zdrowotnej. Kampania składa się z 3 odcinków spotów telewizyjnych, radiowych, reklamy prasowej oraz internetowej. Od 2015 kampania sukcesywnie ukazuje się w mediach ogólnopolskich – w wybranych stacjach telewizyjnych oraz radiowych, a także w prasie drukowanej. Wszystkich byłych, aktualnych i przyszłych pacjentów zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi elementami kampanii.

Rzecznik


 

Służba Celna ostrzega !

poniedziałek, 24 października 2016 08:54

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.


Więcej: Służba Celna ostrzega !

 

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17.10.2016 r.

czwartek, 20 października 2016 14:23

Wójt Gminy Osie publikuje Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 17.10.2016 r.  o wydaniu decyzja nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej Osie-Starnie", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie". Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Starostwa Świecki informuje, że strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, za pośrednictwem Starosty Świeckiego w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. Jednocześnie informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia: w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Świeciu i Urzędzie Gminy w Osiu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu i Gminy Osie. Pełna treść obwieszczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie >>>


 

Szkolenie - "Integrowana ochrona zbóż"

czwartek, 20 października 2016 11:54

Osie  20.10.2016 rok

ZAPROSZENIE

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 26 października  2016 r. o godzinie 10:00
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.

Tematyka szkolenia:

„Integrowana ochrona zbóż”

Wykładowca : Marek Radzimierski - K-P ODR Minikowo (oddział Przysiek) 

Organizator : Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo


Zaopiekuj się mną !

wtorek, 18 października 2016 13:38

Znaleziono psa! Kundelek jest bardzo przyjazny. Właściciela psa lub osobę chętną zaopiekować się zwierzęciem prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Osie pod numerem 523329540, na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Osoba do kontaktu: Kamila Sękowska lub Marek Lejk. Poniżej przedstawiamy zdjęcie pieska :

Więcej: Zaopiekuj się mną !

 

SZKOLENIA ZAWODOWE !

poniedziałek, 17 października 2016 14:50

Komenda Główna OHP w Świeciu informuje, o możliwości odbycia kursów zawodowych. Osoby od 18 do 25 roku życia mogą skorzystać z kursów BEZPŁATNIE !

Więcej: SZKOLENIA ZAWODOWE !

Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

poniedziałek, 17 października 2016 13:21

Wójt Gminy Osie ogłasza przetarg nieograniczony na „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych”


Więcej: Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

czwartek, 13 października 2016 09:35

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu 19 października 2016 r. o godz. 15.30 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Wycieczka integracyjna sołectwa Brzeziny i sołectwa Jaszcz

czwartek, 13 października 2016 09:08

Dnia 25 września 2016 roku odbyła się jednodniowa wycieczka integracyjna dla mieszkańców Brzezin i Jaszcza. Organizatorem wycieczki był sołtys Brzezin - pani Mariola Antoszewska. Program  wycieczki obejmował zwiedzanie najciekawszych miejsc Ciechocinka i Torunia. Uczestnicy wycieczki w Ciechocinku podziwiali widoki wokół dywanów kwiatowych, odwiedzili Grotę Solankową, Zabytkową Warzelnię Soli. Przespacerowali się po Parku Zdrojowym i wzdłuż Tężni Solankowych. Następnym punktem wycieczki był Toruń. Tam każdy mógł znaleźć coś dla siebie do zwiedzania, np. Krzywa Wieża, Kościół św. Jakuba, Pomnik Mikołaja Kopernika. To był naprawdę udany dzień, każdemu dopisywał humor. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział. Wycieczkę uważam za udaną i zapraszam do uczestnictwa w przyszłym roku.


Więcej: Wycieczka integracyjna sołectwa Brzeziny i sołectwa Jaszcz

 

Strona 10 z 70

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»