Zgłoszenia do konkursu na piękny ogród

piątek, 11 marca 2016 14:35

OsieSołtys wsi Osie Hanna Rink wraz z Radą Sołecką zapraszają wszystkich mieszkańców sołectwa do zgłaszania swoich ogródków i posesji do Konkursu "Mój piękny ogród, moja estetyczna posesja". Zgłoszenia można składać w terminie do 31 marca 2016 r. bezpośrednio do Pani Hanny Rink. Tel. kontaktowy: 724 515 436. To kolejna edycja cieszącego się dużym powodzeniem konkursu, realizowanego na terenie sołectwa Osie. W imieniu Pani Sołtys zapraszamy wszystkich chętnych.

 

Ford zamiast Żuka dla OSP Brzeziny

piątek, 11 marca 2016 13:39

OSP BrzezinyDzień 8 marca to nie tylko święto kobiet, ale też święto dla strażaków z OSP Brzeziny, bowiem w tym dniu Wójt Gminy Osie Michał Grabski, Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Mirosław Nagórski wraz z Naczelnikiem OSP Brzeziny Zenonem Chilewskim i Prezesem OSP Brzeziny Krystianem Lisewskim udali się do miejscowości Nieżychowice koło Chojnic po odbiór samochodu gaśniczego GLM Ford Transit.

Więcej: Ford zamiast Żuka dla OSP Brzeziny

 

Dzień Kobiet w Łążku

piątek, 11 marca 2016 08:51

ŁążekNa zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich i Rady Sołeckiej w Łążku 8 marca o godzinie 17.30 odbyło się spotkanie z okazji Święta Kobiet. Panie z koła gospodyń przygotowały poczęstunek, a sołtys wsi Mirosław Drążkowski wręczył kwiaty wszystkim obecnym Paniom. W uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Osie Michał Grabski i Przewodniczący Rady Gminy Osie Roman Waśkowski, którzy przybyli ze słodką niespodzianką w postaci dwóch tortów. Z najlepszymi życzeniami na uroczystość  przybył również proboszcz parafii w Łążku Robert Mańk. Ten wieczór upłynął w miłej i serdecznej atmosferze, a składane życzenia podkreśliły wagę uroczystości.

Więcej: Dzień Kobiet w Łążku

 

Wybór najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulic w Osiu

czwartek, 10 marca 2016 15:08

Wójt Gminy Osie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”

Więcej: Wybór najkorzystniejszej oferty na przebudowę ulic w Osiu

 

Dzień Kobiet w Tleniu

czwartek, 10 marca 2016 09:02

Dzień Kobiet w TleniuW sobotnie popołudnie, 5 marca, dzięki uprzejmości gospodarzy Ośrodka Wczasowego „Patria” w Tleniu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W spotkaniu uczestniczyło liczne grono Pań z sołectwa Tleń wraz z zaproszonymi gośćmi, tj. Wójtem Gminy Osie Michałem Grabskim, Przewodniczącym Rady Gminy Romanem Waśkowskim oraz Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Andrzejem Kowalskim. Organizatorami imprezy była Jolanta Czubak - sołtys wsi Tleń wraz z radą sołecką, którzy przygotowali całą oprawę uroczystości w świetlicy wiejskiej w Tleniu.

Więcej: Dzień Kobiet w Tleniu

 

Szkolenie dla rolników

czwartek, 10 marca 2016 08:49

Rolnictwo Gmina Osia

Wypełnianie wniosków o płatności obszarowe na rok 2016 to temat szkolenia, które odbędzie się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) o godzinie 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Szkolenie organizuje Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu. Wykładowcą będzie pracownik ARiMR - biuro powiatowe w Świeciu. Organizator: Małgorzata Recka- K-P ODR Minikowo. Wszystkich zainteresowanych rolników w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

 

Ważna informacja dla rolników

piątek, 04 marca 2016 13:11

Wójt Gminy Osie informuje, iż rolnicy mogą składać wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego spowodowanego przez ujemne skutki przezimowania roślin uprawnych. Prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy Osie (pok. nr 13) oraz u sołtysów poszczególnych wsi do dnia 18.03.2016 r. Druk wniosku do pobrania >>>>>>>

 

O Żołnierzach Wyklętych w Osiu

piątek, 04 marca 2016 10:27

Żołnierze wyklęciW pierwszy dzień marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyła się uroczystość poświęcona „Żołnierzom Wyklętym”, bo tak zwykło się nazywać żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, którzy pięć lat okupacji niemieckiej zmuszeni byli zamienić na idący ze wschodu stalinowski reżim. W odróżnieniu od tej części społeczeństwa, która uznała władzę ludową narzuconą odgórnie na polecenie Stalina, Oni – wyklęci przez komunistyczny system, nie złożyli broni. Za koniec ich zbrojnego oporu uznaje się datę zastrzelenia sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” w Majdanie Kozic Górnych (gm. Piaski) 21 października 1963 r.

Więcej: O Żołnierzach Wyklętych w Osiu

 

Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

czwartek, 03 marca 2016 10:00

Przewodniczący Rady Gminy Osie informuje, że w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Osie. Poniżej zamieszczamy pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad.

Więcej: Informacja o terminie Sesji Rady Gminy Osie

 

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa Zespołu Szkół w Osiu

środa, 02 marca 2016 14:01

Wójt Gminy Osie podaje informację z otwarcia ofert dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego.

Więcej: Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa Zespołu Szkół w Osiu

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Droga Łążek -Szarłata

środa, 02 marca 2016 14:56

Wójt Gminy Osie informuje o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

Więcej: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Droga Łążek -Szarłata

 

Rehabilitacja w Osiu już funkcjonuje

wtorek, 23 lutego 2016 13:28

Rehabilitacja OsieGalwanizacja, jonoforeza, DD, prądy interferencyjne, TENS, elektrostymulacja - to tylko część możliwości gabinetu rehabilitacji w Osiu. W ubiegłym roku pisaliśmy o rozbudowie Ośrodka Zdrowia w Osiu. Dzisiaj możemy poinformować, że od 1 lutego br., po uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń, w nowo dobudowanej części przeznaczonej na rehabilitację pacjentów  funkcjonują wszystkie urządzenia. Obecnie z bogatego wyposażenia gabinetu rehabilitacji codziennie korzysta kilkanaście osób. Aby skorzystać z usług rehabilitanta wymagane jest skierowanie od lekarza Przychodni Zdrowia w Osiu. Pacjenci nie należący do do naszego ośrodka, z aktualnym skierowaniem od lekarza, dokonują zapisów bezpośrednio w Gabinecie Rehabilitacji.

Więcej: Rehabilitacja w Osiu już funkcjonuje

 

Zachęcamy do udziału w Imprezach na Orientację

wtorek, 23 lutego 2016 13:12

Impreza na Orientację - OsieImpreza na orientację (InO) – to dyscyplina orientacji sportowej lub turystyki kwalifikowanej, w której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych.  Imprezy na orientację w Gminie Osie zostały rozsławione poprzez działania Bractwa Czarnej Wody, Zespołu Szkół w Osiu oraz 7 Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów w Osiu.

Więcej: Zachęcamy do udziału w Imprezach na Orientację

Emerytury i renty - zmiana kwot przychodu

poniedziałek, 22 lutego 2016 10:02

KRUSKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy informuje, że od 1 marca br. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych. Pełna treść informacji znajduje się poniżej.

Więcej: Emerytury i renty - zmiana kwot przychodu

 

Konferencja "Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych..."

piątek, 19 lutego 2016 13:04

Zielony Targ TleńStarostwo Powiatowe w Świeciu, Gminny Ośrodek Kultury w Osiu i Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zapraszają osoby zainteresowane wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych na konferencję pn.: „Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych - nowe uregulowania prawne i kierunki rozwoju”. Spotkanie odbędzie się w 15 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Świeciu. Głos zabiorą: Piotr Sawa i Aleksandra Gajos z KPODR Minikowo, Marek Szczygielski z ANR, Jarosław Pająkowski z Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz przedstawiciele Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej i Urzędu Skarbowego. Konferencja ma m.in. związek z ideą powstania Zielonego Targu Tleń, który rusza od maja br. w Tleniu. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program konferencji.

Więcej: Konferencja "Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych..."

Gmina Osie na Targach Tour Salon w Poznaniu

piątek, 19 lutego 2016 09:54

Osie Targi turystyczne w PoznaniuTargi turystyczne to doskonałe miejsce do prezentacji regionu, walorów turystycznych i przyrodniczych, a także różnych form sportu i rekreacji. W dniach 12-14 lutego wraz z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Powiatem Świeckim uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Targach Tour Salon w Poznaniu. Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie w Osiu i Tleniu od lat cieszy się sławą jednego z najważniejszych ośrodków Nordic Walking w kraju. Tym razem instruktorzy z Gminy Osie mieli okazję pokazać technikę i pochwalić się ponad 50 –cioma kilometrami oznakowanych tras o różnym stopniu trudności. W walentynkową niedzielę w Poznaniu swoje umiejętności pokazali oscy nordic walkerzy: Katarzyna Lejk, Andrzej Kowalski i Marek Lejk. Towarzyszyła im, początkująca w chodzeniu z kijami Nordic Walking, Iwona Karolewska – sekretarz naszego powiatu.

Więcej: Gmina Osie na Targach Tour Salon w Poznaniu

 

Informacja dla producentów rolnych

środa, 17 lutego 2016 13:55

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

Od 18 lutego do 18 marca 2016 r. producenci świń i mleka mogą składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie pomocy finansowej. Jest to podyktowane niekorzystną sytuacją na rynku mleka oraz znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

Więcej: Informacja dla producentów rolnych

50-lecie pożycia małżeńskiego

środa, 17 lutego 2016 09:38

We wtorek, 16 lutego br. jubileusz obchodów 50-lecia ślubu obchodziło 9 par z terenu naszej gminy. Uroczystość odbyła się w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu, w obecności Michała Grabskiego Wójta Gminy Osie, Romana Waśkowskiego Przewodniczącego Rady Gminy Osie, Krystyny Krupy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz najbliższych członków rodziny.

Więcej: 50-lecie pożycia małżeńskiego

 

Strona 10 z 64

«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»